Over Special Arts

Bijzondere Kunst van Buitengewone Kunstenaars

 

 

Als landelijk stichting  bevordert Special Arts dat alle mensen met een handicap aan kunst kunnen (blijven) doen en ondersteunt kunstenaars met een handicap bij het ontwikkelen van hun talent. De stichting richt zich op alle handicaps: verstandelijk, psychisch en fysiek en het gaat hierbij om alle kunstdisciplines: beeldende kunst, theater, muziek, dans en poëzie.

Als kenniscentrum onderneemt Special Arts initiatieven op het gebied van kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering. Zoals het uitvoeren van onderzoek, uitgeven van publicaties, het (mede)organiseren van symposia en faciliteren van workshops. Daarnaast maakt Special Arts kunst en talent en zichtbaar. Enerzijds door de landelijke kunstuitleen en galerie, met de bijbehorende website. Anderzijds door terugkerende projecten zoals de Special Award (wedstrijd beeldende kunst), de Special In+Out (kennis- en kunstbeurs) en het Symposium en Festival Podiumkunsten.

Doelstellingen

  • De stichting bevordert dat alle mensen met een handicap aan kunst kunnen doen
  • Ondersteunt kunstenaars met een handicap bij het ontwikkelen van talent
  • Brengt de kunstproducten van kunstenaars met een handicap voor het voetlicht

Het gaat om kunstbeoefening in het reguliere (gesubsidieerde) en het specifieke (zorg)circuit.

Meer informatie over Special Arts: www.specialarts.nl