Algemene voorwaarden

Voor het gebruik van het Special Arts kennisplatform gelden een aantal voorwaarden:

a) U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie;

b) U gebruikt het netwerk niet voor commerciële doeleinden;

c) U plaatst geen content die discriminerend of kwetsend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst;

d) U plaatst geen content waarmee inbreuk gemaakt wordt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Special Arts of derden worden geschonden;

e) U plaatst geen content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze huisregels.