Disclaimer

Aansprakelijkheid Special Arts

Special Arts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de bijdragen die door derden op de site worden geplaatst. Special Arts behoudt zich het recht voor om deze bijdragen zonder waarschuwing geheel of gedeeltelijk van de site te verwijderen als deze in strijd zijn met de voor het netwerk opgestelde huisregels. Special Arts heeft verder het recht om op ieder moment en zonder verdere aankondiging het lidmaatschap van het sociaal netwerk in te trekken en het persoonlijk profiel tijdelijk, gedeeltelijk of geheel te verwijderen. Special Arts zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn. Special Arts streeft naar een goede toegankelijkheid van het Netwerk en van de daarbij horende aangeboden elektronische diensten. Special Arts kan echter niet garanderen dat het Netwerk foutloos of ononderbroken functioneert en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de toegankelijkheid van het Netwerk.

Huisregels Netwerk

Voor het gebruik van het Special Arts kennisplatform gelden een aantal huisregels:

a) U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie;

b) U gebruikt het netwerk niet voor commerciële doeleinden;

c) U plaatst geen content die discriminerend of kwetsend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst;

d) U plaatst geen content waarmee inbreuk gemaakt wordt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Special Arts of derden worden geschonden;

e) U plaatst geen content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze huisregels.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud van deze pagina's, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audio- of videoclips en software zijn intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en is eigendom van Special Arts of zijn partners.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van degene die het intellectuele eigendomsrecht heeft.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van deze disclaimer kan door Special Arts worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten en eventuele wetswijzigingen. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als je ons netwerk bezoekt.

Klachten

Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Stuur in dit geval een e-mail naar: t.veldhuizen@specialarts.nl