1.1 Voor wie is het Special Arts kennispltform bedoeld?

Special Arts Kennisplatform is bedoeld voor uitwisseling tussen professionals, docenten en begeleiders rondom kunst en handicap.

Het openbare Special Arts Kennisplatform is toegankelijk voor publiek.