Het blijft van belang je successen te laten zien en de meerwaarde van je activiteiten aan te tonen.

14 september 2014

‘Maar hoe dan? Waar begin je? ‘Onze clienten worden postcodes, wat doe ik daar aan?’

 

Flink wat vragen uit de zaal volgden op de presentatie over mijn ervaringen met het opstellen van een toekomstbestendige businesscase voor de creatieve dagbesteding van Pameijer in Rotterdam.

 

Tips
Om begeleiders en coördinatoren van dergelijke voorzieningen handvaten te bieden, schrijf ik elke maand een blog over een onderdeel van de bedrijfsvoering waarmee jullie activiteiten een positieve impuls krijgen. Als je elke aflevering in kaart brengt wat relevant is voor jullie locatie, dan beschik je over enige tijd over een toegespitst ondernemersplan.

 

Doelgroepen in beeld
Laten we beginnen bij het vaststellen van de doelgroepen die jullie voorziening bedient. Uiteraard schieten je dan als eerste de clienten te binnen. Zij zijn de dankbare afnemers van de artistieke en sociaal-therapeutische begeleiding.

 

Echter die begeleiding staat onder ernstige financiële druk. Er zullen dus andere inkomsten moeten komen. In financiële zin en mogelijk in natura.

Op zoek dus naar andere doelgroepen die relevant zijn voor de centra voor creatieve dagbesteding!

 

De verwanten en hun context
Naast de clienten zouden hun ouders of verzorgers een opening kunnen bieden naar andere revenuen. Bij welke bedrijven zijn zij bijvoorbeeld werkzaam? Wat kunnen die bedrijven bijdragen? Kan de theatergroep er voorstellingen verzorgen tijdens jubilea, tijdens de opening van het jaar of zou men de medewerkers een workshop willen laten volgen over het werken met doelgroepen met een beperking? Biedt het bedrijf mogelijkerwijs ruimte om te exposeren? Voor relatiegeschenken? Voor een veiling?

 

‘Klop nou eens niet aan bij een onderneming die al van alles doet op het

terrein van sponsoring, maar spreek juist de bedrijven waar je nooit iets van hoort aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid’, stelde Bas van der Veldt al tijdens de inspiratiebijeenkomst.

 

“Hoe kun je bedrijven interesseren en overhalen je activiteiten te sponsoren?” was een vraag uit het publiek. Veel bedrijven hebben kernwaarden beschreven op hun website. Albert Heijn wil bijvoorbeeld een goede buur zijn. Spreek de bedrijfsleider aan en werk samen uit wat je voor elkaar kan betekenen. Voor een jaarlijks evenement sponsoren zij fris, fruit en water, weet ik uit ervaring. Ook nabijgelegen horeca wil best een steentje bijdragen als je een relatieavond organiseert. Aan jullie om de eerste stap te zetten.

 

Hoe dit in financiële zin uitpakt is toch een kwestie van in gesprek gaan, het initiatief nemen en een voorstel doen. Echter niets voor niets. Bedenk ook welke tegenprestatie je kan leveren.

 

De gemeente
Vanaf januari wordt de gemeente de nieuwe opdrachtgever. Naast de eisen die zij stelt, zou de wethouder ook een gebaar kunnen maken. Er op uit dus om te inventariseren of de ambtenaren relaties kunnen leggen met partijen waarmee je voorziening kan samenwerken. Mogelijk is het profijtelijk om faciliteiten te delen, om kosten te delen, om samen marketing te bedrijven, om gegevens uit te wisselen, om mee te liften in de nieuwsbrief van het locale amateurtheater, het kenniscentrum voor kunst en cultuur, de volksuniversiteit of muziekschool en vice versa.

 

Onderwijs
Ligt het atelier, het theater, de dans- of muziekvoorziening dicht bij een school of een centrum voor cultuureducatie? Dan kan het zinvol zijn om jongeren in contact te brengen met mensen met een beperking.  In workshops leren leerlingen uit het primair onderwijs schilderen, muziek maken etc van cliënten uit de voorziening.

Wat let je om aanbod te verzorgen voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), waardoor tevens de gelegenheid ontstaat om nieuw talent te scouten. En toenadering zoeken tot een ROC waar verzorging een afstudeerrichting vormt, kan ook leiden tot een nieuwe inkomstenstroom.

 

Kansen liggen in het co-creëren met andere culturele partijen in de stad of de regio. Zeker nu instellingen op het gebied van cultuureducatie ernstig te lijden hebben van de op landelijk niveau ingezette bezuinigingen, zijn ook zij op zoek naar nieuwe doelgroepen en samenwerkingsverbanden.

 

En lijkt dit je allemaal veel werk? Bedenk dan dat er veel stageplaatsen gezocht worden voor studenten Kunst & Economie, Communicatie, Marketing, of Grafisch ontwerpen. Je kan een vacature eenvoudig plaatsen op www.culturelevacatures.nl

 

Hoe je de relatie met alle genoemde partijen vorm geeft en je successen etaleert?  In de volgende blog ga ik daar op in! Graag tot dan!

 

En mocht je op grond van deze blog al verder van gedachten willen wisselen, neem dan contact op via more@marionbeltman.nl of zie www.marionbeltman.nl

6068

Wat fijn dat je jouw bijdrage wilt geven! Om dat te doen dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.

Functie(s):Extetrn organisatieadviseur
Organisatie:Management | Advies | Training