Nothing is so precious as time

31 mei 2015

In deze bijdrage richten we ons op alle kosten die het atelier of de voorziening maakt om het eigen businessmodel te laten werken.

Door de transitie is ‘het letten op de kleintjes’ steeds belangrijker geworden. Tot recent hoefde een centrum voor dagbesteding niet break even te draaien, maar de crisis en diverse overheidsmaatregelen maken het relevant om te weten waar het geld naar toe gaat en waar je eventueel kan besparen.

 

Insteek
Bij kostengestuurd werken wil men de kosten zo laag mogelijk houden. Het streven heeft dan altijd te maken met het bieden van de laagste prijs aan de klant. Een soort van Lidl dus, waarbij je zelf de producten uit de doos moet pakken of twee bij elkaar horende moonboots zoekt uit de wirwar in de schoenenbak. Een voorziening voor creatieve dagbesteding is echter geen puur commerciële organisatie. Daar komt meer bij kijken, namelijk de dienstverlening aan de cliënten. Dit is een waarde die een surplus geeft en een waardegestuurde aanpak oplevert.

Vandaar dat hieronder een uitwerking volgt van alle bouwstenen uit het Business Model Canvas en een vertaling naar de kostenkant in zowel materiële als niet-materiële zin.

 

Kosten Doelgroepen
Dan starten we weer bij de bouwsteen Doelgroepen, zoals in het allereerste blog beschreven is. Welke kosten gaan er gepaard met het in kaart brengen van de relevante doelgroepen voor jullie voorziening? Wil je hiervoor marktonderzoek doen, dan hangt er uiteraard een ander prijskaartje aan dan wanneer je de klantgegevens uit je administratie haalt. Stel vast wat voor jullie centrum het meest gewenst is op dit moment en bereken de kosten hiervan.

 

Kosten Klantrelaties
Kijken we naar de bouwsteen Klantrelaties, dan vergt dat weinig extra kosten. Het vraagt vooral tijd van jullie om te investeren in de relatie met de zojuist in kaart gebrachte doelgroepen. Dus vertalen we de kosten hierbij in niet-materiële zin.

 

Kosten Marketing
In de bouwsteen Marketing (Channels genoemd in het Business Model Canvas) komen we wel een aantal media tegen die we aan de kostenkant opvoeren. De voorziening dient immers voortdurend zichtbaar te zijn voor haar potentiële kopers, sponsoren of voor de programmeurs van theaters en bedrijfsevenementen.

Dat betekent dat jij zelf en/of de cliënten op de betreffende gelegenheden aanspreekpunt bent en dus in tijd en energie investeert. En ook dat in gedrukte -, en op sociale media met regelmaat reuring is. En reuring creëren kan soms gratis (denk aan een redactioneel stuk in een tijdschrift) en soms betaal je ervoor (een advertorial).

Present zijn op een beurs of evenement gaat gepaard met reis-, promotie- en presentatiekosten. En voor een lezing doe je iets extra’s. Allemaal zaken die tot tastbare kosten en niet-tastbare kosten te herleiden zijn.

 

Kosten Missie
De missie (Value proposition) van de voorziening dient vooral heel scherp te zijn. In de beschrijving van die bouwsteen wees ik al op het belang van het onderscheidend vermogen van de voorziening, het atelier of de muziek- en theatergroep. Want ‘People buy from people, who believe what they believe”.

Je wilt dus je geïdentificeerde doelgroepen vasthouden en voortdurend een aansprekend aanbod presenteren. De kosten die hier uit voortvloeien hangen mogelijk samen met het organiseren van een teamdag waarin jullie samen tot een heldere positionering komen. Daarnaast investeer je in tijd en inspanning. In niet-materiële kosten dus. Bekijk het reclamefilmpje van Klaverblad verzekeringen om te zien hoe andere organisaties hun missie beschermen. https://www.youtube.com/watch?v=rtBODieEfss

In de missie beschrijf je dus de waarde die niet makkelijk door een concurrent te kopiëren is. Het is de combinatie van cliënten, de opleiding die zij bij jullie voorziening krijgen, de gehanteerde methodiek en de producten of voorstellingen die de deelnemers maken. Je zou het een heel herkenbaar handschrift kunnen noemen dat wezenlijk is voor de aanpak van de voorziening. Dit keurmerk verwerf je omdat de pers zodanig over jullie schrijft, of omdat een externe visitatiecommissie een uitspraak doet over de kwaliteit van de geleverde dienst.

 

Kosten Sleutelactiviteiten
Onder Sleutelactiviteiten legden we het accent op de marketingactiviteiten. Het centrum voor creatieve dagbesteding is immers gericht op continuïteit, op kansen spotten en sponsoren vinden. We denken hierbij aan alle kosten die te maken hebben met exposure krijgen, nieuwe inkomsten genereren en de verkoop te vergroten.

Toen we de bouwsteen Sleutelkwaliteiten behandelden, gaven we aan dat medewerkers het kapitaal van de organisatie vormen. Denk dan aan kosten die voortkomen uit het up to date houden van de kennis en vaardigheden van de teamleden, door training, door deelname aan congressen, lidmaatschapsgelden en abonnementen op vakliteratuur.

Kosten die, als niet tastbare kosten worden gezien zijn tijd, energie, onvrede, stress, verlies van nachtrust of imago en maatschappelijke kosten zoals milieuvervuiling, persoonlijke schade, etc.

En mocht de voorziening over een speciaal en aangepast pand beschikken, wat me heel aannemelijk lijkt gezien de cliënten, dan voer je dit ook op als kwaliteit. De huur van de ruimte, gas, water en elektriciteit vormen dan de posten die je meeneemt.

Benoem vervolgens al deze onderdelen aan de kostenkant van het businessmodel.

 

Kosten Partners
En tot slot belanden we bij de bouwsteen zakelijke Partners. Welke partijen ondersteunen de voorziening om de missie optimaal waar te maken. Op wie kan je bouwen en met welke activiteiten realiseer je die steun?

Ook hier is investeren in tijd een eerste belangrijke factor. Tijd om de strategische partners in beeld te krijgen, om hen te ontmoeten en om samen plannen te smeden hoe je elkaar kan versterken. Om te bespreken welke dienst uitgeruild kan worden met gesloten beurzen, waar (duurzame) sponsoring mogelijk is, waar in natura geleverd wordt en wat de wederdienst van de voorziening voor creatieve dagbesteding kan zijn. Dat betekent echt ontmoeten, vertrouwen en geloofwaardigheid opbouwen en elkaar met enige regelmaat zien. Op de eigen vestiging, op het kantoor van de partner of op netwerkbijeenkomsten in de regio. En het promotiemateriaal en de relatiegeschenken die je hierbij overhandigt heb je al in kaart gebracht onder de bouwsteen Marketing.

 

Concluderend
Vanuit de missie heb je waarschijnlijk een jaarbegroting opgesteld. Check met behulp van bovenstaande aandachtspunten die posten nogmaals en verifieer of je wel alles hebt meegenomen. Ik wens je veel succes!

 

Wil je reageren op dit blog of wil je samen met mij een businessmodel opstellen, neem dan contact op via more@marionbeltman.nl. Ik kijk er naar uit je persoonlijk te spreken en met dit model aan de slag te gaan!
En ken je iemand die van mijn diensten gebruik zou willen maken? Schroom niet en stuur dit blog dan door.

 

Literatuur:

  1. Businessmodellen. Focus en samenhang in organisaties. Dirk Houtgraaf & Marleen Bekkers. Van Duuren management 2011
  2. http://www.businessmodelgeneration.com

business canvas, kosten

5899

Wat fijn dat je jouw bijdrage wilt geven! Om dat te doen dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.

Functie(s):Extetrn organisatieadviseur
Organisatie:Management | Advies | Training