Succesvolle samenwerking met bedrijven

Aanleiding

Door teruglopende inkomsten en veranderingen in de financiering moet gezocht worden naar andere geldstromen.

 

Plan of activiteit

Galerie Atelier Herenplaats heeft altijd al dicht bij ondernemers gestaan. Juist nu is het vinden van partners in het bedrijfsleven van groot belang. Bedrijven vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker. Daar spelen wij op in, onder meer door in onze communicatie niet alleen het werk en de kunstenaars centraal te stellen, maar ook het belang ervan voor de samenleving te benoemen.

 

Resultaat

Door berichtgeving in de regionale media over de ontwikkelingen bij Galerie Atelier Herenplaats is een aantal ondernemers spontaan binnengestapt met voorstellen voor samenwerking. Een bedrijf, gespecialiseerd in kantoorinrichtingen, kwam bijvoorbeeld met het plan om kunstwerken die in ons atelier gemaakt worden te gebruiken.

 

Voortgang en toekomst

We zitten met verschillende partijen aan tafel om de voorstellen voor samenwerking planmatig uit te werken en te realiseren. Het is de bedoeling dat we bedrijven een aantal jaren aan ons weten te binden en zij de samenwerking ook uitdragen in hun communicatie-uitingen.

 

Contactpersoon: Richard Bennaars

Wat fijn dat je jouw bijdrage wilt geven! Om dat te doen dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.