De impact van poëzie als activiteit bij Abrona

Taalvorming stimuleren
Abrona heeft als doel om cliënten met een verstandelijke beperking te ondersteunen in hun ontwikkeling en hen zoveel mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Een van de middelen die regelmatig worden ingezet is poëzie. Poëzie is een mooie manier om mensen woorden te geven en hun taalvorming te stimuleren. De ervaring heeft geleerd dat iedereen kan dichten, ook mensen die niet kunnen lezen of schrijven. Via het Gedichtenlaboratorium van Special Arts (www.poezie.specialarts.nl) kunnen mensen in eenvoudige stappen een gedicht maken. De begeleider stelt eenvoudige vragen, waardoor de taalstroom op gang komt. Tijdens het creatieve proces worden woorden verplaatst en weggestreept, aan het eind blijft een gedicht over.

Verbinding met andere patijen
Inmiddels zijn er verschillende poëzieprojecten georganiseerd. Het doel is steeds om cliënten een podium te geven zodat zij in hun kracht komen. Daarbij wordt altijd gezocht naar verbinding met andere partijen om de contacten te vergroten en elkaar te versterken. Een voorbeeld is het project Trouw, ik kies, een historische expositie met foto’s en verhalen van mensen die getrouwd zijn in het kerkje van Kockengen. Voor cliënten en kinderen uit het dorp zijn gedichtenworkshops over het thema ‘trouw’ georganiseerd. Bij de gedichten zijn kunstwerken uit de ateliers van Abrona gezocht. De cliënten hielpen mee bij de opening van de expositie, waar de gedichten en kunstwerken onderdeel van uitmaakten.

Tastbaar eindresultaat
Bij zo’n project gaat het niet alleen om het maken van gedichten, maar om het hele proces. Door verschillende onderdelen met elkaar te verbinden, wordt het geheel krachtiger. Cliënten worden altijd bij allerlei facetten van een project betrokken, bijvoorbeeld bij het maken van illustraties, de vormgeving, de presentatie, de pr en verkoop. Daardoor voelen ze zich gehoord en gezien, en zijn ze trots op een tastbaar eindresultaat.

Abrona
Contactpersoon: Esther van de Woestijne
E: Esther.vandeWoestijne@abrona.nl
T: 06 51963705
www.abrona.nl

Wat fijn dat je jouw bijdrage wilt geven! Om dat te doen dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.