Kunst verbindt met verhalen in beeld: Deskundigheidsbevordering door kunstbeoefening, in relatie tot sociale inclusie

In het online magazine ‘Kunst verbindt met verhalen in beeld’ staat beeldend narratief werken voor en door mensen in kwetsbare situaties centraal. Beeldend narratief werken is het werken met visuele weergaven van vertellingen over het verleden, heden en het handelen in het hier en nu, via daartoe geëigende kunstzinnige media. Deze sociaal-artistieke werkwijze geeft inzicht in het leven van de daarin centraal gestelde mens.

Deskundigheidsbevordering door kunstbeoefening, in relatie tot sociale inclusie

Het magazine biedt een inclusief programma voor deskundigheidsbevordering aan professionals in de kunsteducatie en in het sociaal pedagogisch domein. Deze didactische train-the-trainers uitgave is gebaseerd op het masteronderzoek Verhalen van meedoen in beeld van Paola de Bruijn. Hierin is de werking van betekenisgeving aan beelden, in relatie tot sociale inclusie onderzocht.

Na het lezen van dit online magazine:

  • heb je kennis van de werking van beeldtaal in de communicatie tussen mensen in het algemeen en met betrekking tot sociale inclusie in het bijzonder
  • kun je beeldtaal interpreteren en verbindend inzetten
  • heb je een beeld van en inzicht in de toegevoegde waarde van beeldend narratief werken voor jou als professional
  • heb je bruikbaar gereedschap in handen om beeldend narratief werken in te zetten in een kunsteducatieve setting
  • ken je drie methodische werkprincipes en weet je hoe je deze toe kunt passen om mensen in kwetsbare situaties te ondersteunen bij sociale inclusie;

1. het kunstwaarderingsmodel ‘How Art Works’ van de NEA
2. de Photo-Projective Method ‘PhotoTherapy Techniques’ van Judy Weiser
3. het op multi-level learning gebaseerde ‘Ui-model’ van Bateson/Korthagen
 

Narratieve kunstparticipatie

Kunst verbindt met verhalen in beeld gaat over beeldtaal. Het laat zien hoe beeldtaal bijdraagt aan hoe mensen zichzelf uitdrukken en hoe hun verhalen, vragen en denkwijzen over meedoen verstaanbaar gemaakt kunnen worden.
Het magazine laat je kennis maken met cultuureducatief verbinden, cultuurparticipatie en de invloedsferen hierop. Met de zeven workshops uit de werkbladen wordt je getraind om de beoogde betekenisgeving toe te kunnen passen. De Poolse theatermaker Zbigniew Biegaj?o beschrijft, als gastredacteur, op meeslepende wijze de benodigde kwaliteiten en competenties van trainers. De inzetbare theoretische en methodische werkprincipes completeren de didactiek, zodat je de trainingen optimaal kan toepassen. Een uitgewerkt begrippenkader, een passende kijkwijzer en een literatuurlijst maken het magazine compleet.
 

Kunst Verbind(e)t

Kunst verbindt met verhalen in beeld maakt deel uit van het Euregionaal project Kunst Verbind(e)t. Het project stelt zich ten doel mensen met een beperking te activeren om via kunst en vormgeving hun leven invulling te geven en hen hiertoe een aanbod (dienst/product) gericht op een toename van hun persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden aan te reiken.

auteur: P. de Bruijn
uitgever: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
uitgave:  2016
annotatie:  Met literatuuropgave - In opdracht van het Kenniscentrum HAN SOCIAAL, Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief in Nijmegen.
pagina's: 46 p.

Het online magazine is te lezen via: www.specialarts.nl/338009

2472

Wat fijn dat je jouw bijdrage wilt geven! Om dat te doen dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.